PTB.net.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

zaproszenie do składania ofert


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 27 marca 2015 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012).

oraz w nawiązaniu do zaproszenia z dnia 23 marca 2015r. do składania ofert na zakup separatora z osadnikiem

informuje o rozstrzygnięciu procesu wyboru ofert:

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów, w oparciu o kryteria określone w zapytaniu to oferta firmy: ECOL-UNICON Sp. z o.o., 80-067 Gdańsk ul. Równa 2. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

 

Emilia Maciejewska

ProkurentFundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 27 marca 2015 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012).

oraz w nawiązaniu do zaproszenia z dnia 20 marca 2015r. do składania ofert na wykonanie instalacji kamer kontroli dostępu

informuje o rozstrzygnięciu procesu wyboru ofert:

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów, w oparciu o kryteria określone w zapytaniu to oferta firmy: Zakład Produkcji i Usług Technicznych Unitech Stanisław Sroka, 58-100 Świdnica, ul. Malinowa 6. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

 

Emilia Maciejewska

Prokurent


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 26 marca 2015 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012).

oraz w nawiązaniu do zaproszenia z dnia 18 marca 2015r. do składania ofert na zakup telewizorów hotelowych

informuje o rozstrzygnięciu procesu wyboru ofert:

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów, w oparciu o kryteria określone w zapytaniu to oferta firmy: PHU „BMS” sp. j. Z. Bielecki, T. Białowąs, 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.


Emilia Maciejewska

Prokurent


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 26 marca 2015 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012).

oraz w nawiązaniu do zaproszenia z dnia 18 marca 2015r. do składania ofert na zakup rowerów

informuje o rozstrzygnięciu procesu wyboru ofert:

część 1 – zakup rowerów trekkingowych męskich

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów, w oparciu o kryteria określone w zapytaniu to oferta firmy: Kometka Spółka z o.o., 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 55. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

część 2 – zakup rowerów trekkingowych damskich

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów, w oparciu o kryteria określone w zapytaniu to oferta firmy: Kometka Spółka z o.o., 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 55. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

część 3 – zakup rowerów dziecięcych

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów, w oparciu o kryteria określone w zapytaniu to oferta firmy: Aktel Andrzej Romuald Domitrz , 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Kościuszki 2. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

część 4 – zakup tandemu

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów, w oparciu o kryteria określone w zapytaniu to oferta firmy: Kometka Spółka z o.o., 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 55. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

część 5 – zakup akcesorii rowerowych

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów, w oparciu o kryteria określone w zapytaniu to oferta firmy: Kometka Spółka z o.o., 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 55. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

 

Emilia Maciejewska

Prokurent


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 23 marca 2015 r.

 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 8 383 221,97 PLN, kwota dofinansowana: 2 719 171,08 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 311 295,41 PLN.

 

zaprasza do składania ofert

na dostawę separatora z osadnikiem

 

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław,

KRS: 0000209396

NIP: 899-250-77-68, Regon: 932989044

Adres do korespondencji: ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja

Tel. +48 76 8783 502, Fax +48 76 8782 326

Strona internetowa: www.ptb.net.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa separatora z osadnikiem, zgodnie z poniższą specyfikacją:

- separator betonowy koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem, przepustowość 10/100 l/s, średnica wlotu / wylotu PVC 400 mm, pojemność osadnika 2 m3.

2. We wszystkich przypadkach, w których wskazano parametry techniczne, zastosowane materiały, urządzenia i technologie mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.

III. Zawartość oferty

 1. Oferta powinna zawierać:

a/ dane oferenta

b/ datę sporządzenia

c/ cenę przedmiotu zamówienia

d/ termin realizacji zamówienia

e/ warunki płatności

 1. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza stanowiącego integralną część niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 1.

IV. Miejsce i termin dostarczenia zamówienia

 1. Ostateczny termin realizacji wszystkich części zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do 31.03.2015 r. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się dzień podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego.
 2. Miejsce dostawy: miejscowość Krotoszyce (59-223), działka nr 682/10.

V. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena to łączna wartość netto wyrażona w złotych, obejmująca wszystkie należności, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, do których poniesienia zobowiązanych jest Wykonawca, w tym koszty dostawy.
 2. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:

a/ dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia należy podać cenę jednostkową netto,

b/ w każdej pozycji należy pomnożyć cenę jednostkową netto z zamawianą ilością, uzyskując w ten sposób wartość netto dla każdej pozycji

c/ wartości netto dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia należy zsumować, aby uzyskać łączną wartość netto – cenę oferty dla danej części zamówienia.

d/ ceny ofert dla danych części zamówienia należy zsumować, aby uzyskać cenę netto – łączną cenę oferty.

 1. W przypadku zastosowania stawki procentowej podatku VAT innej niż 23%, Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT.
 2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, przyjmując, że właściwie została podana cena jednostkowa netto. O poprawieniu oczywistych omyłek, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość pkt do uzyskania

1.

Cena netto

90 pkt

2.

Warunki płatności

10 pkt

Razem

100 pkt

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + P

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – punkty z kryterium cena netto

P – punkty z kryterium warunki płatności

Kryterium 1 – Cena netto

Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę netto, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

C = C min / C ofer x 90 pkt,

Gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie

C min – najniższa cena netto wynikająca ze złożonych ofert

C ofer – cena netto danej oferty

Kryterium 2 – Warunki płatności

Oferta Wykonawcy uzyska następujące punkty w zależności od oferowanego terminu zapłaty:

a/ termin zapłaty został określony powyżej 3 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i Wykonawca nie przewiduje zaliczek/przedpłaty na poczet dostawy – 10 pkt

b/ termin zapłaty został określony w terminie 3 dni lub  poniżej 3 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i/lub Wykonawca przewiduje zaliczki/przedpłaty na poczet dostawy  – 0 pkt.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Oferty należy składać:

a/ osobiście: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, sekretariat I piętro;

b/ pocztą: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja;

c/ drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną oryginały dokumentów należy dostarczyć najpóźniej w terminie trzech dni od otrzymania informacji o wyborze oferty.

 1. Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2015r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert w wyniku zmiany treści ogłoszenia.

VIII. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w każdym czasie i bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  lub jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

IX. Rozstrzygnięcie/wybór oferty

Rozstrzygniecie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 1 dnia od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową lub faxem w terminie do 1 dnia od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej Zamawiającego: www.ptb.net.pl

X. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Emilia Maciejewska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

XI. Załączniki

1. Formularz oferty - załącznik nr 1

 

Emilia Maciejewska

Prokurent

 Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.


Złotoryja, 20 marca 2015 r.

 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 8 383 221,97 PLN, kwota dofinansowana: 2 719 171,08 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 311 295,41 PLN.

 

zaprasza do składania ofert

na wykonanie instalacji kamer kontroli dostępu

 

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław,

KRS: 0000209396

NIP: 899-250-77-68, Regon: 932989044

Adres do korespondencji: ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja

Tel. +48 76 8783 502, Fax +48 76 8782 326

Strona internetowa: www.ptb.net.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji kamer kontroli dostępu – 1520 m2 p.u., zgodnie z poniższą specyfikacją:

- przewody,

- 8 wewnętrznych kamer sieciowych,

- punkt kontroli dostępu (rejestrator do 8 kamer).

III. Zawartość oferty

 1. Oferta powinna zawierać:

a/ dane oferenta

b/ datę sporządzenia

c/ cenę przedmiotu zamówienia

d/ termin realizacji zamówienia

e/ warunki płatności

 1. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza stanowiącego integralną część niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 1.

IV. Miejsce i termin wykonania zamówienia

Ostateczny termin realizacji wszystkich części zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 31.03.2015 r. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się dzień podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego.

V. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena to łączna wartość netto wyrażona w złotych, obejmująca wszystkie należności, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, do których poniesienia zobowiązanych jest Wykonawca, w tym koszty dostawy i montażu.
 2. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:

a/ dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia należy podać cenę jednostkową netto,

b/ w każdej pozycji należy pomnożyć cenę jednostkową netto z zamawianą ilością, uzyskując w ten sposób wartość netto dla każdej pozycji

c/ wartości netto dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia należy zsumować, aby uzyskać łączną wartość netto – cenę oferty dla danej części zamówienia.

d/ ceny ofert dla danych części zamówienia należy zsumować, aby uzyskać cenę netto – łączną cenę oferty.

 1. W przypadku zastosowania stawki procentowej podatku VAT innej niż 23%, Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT.
 2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, przyjmując, że właściwie została podana cena jednostkowa netto. O poprawieniu oczywistych omyłek, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość pkt do uzyskania

1.

Cena netto

90 pkt

2.

Warunki płatności

10 pkt

Razem

100 pkt

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + P

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – punkty z kryterium cena netto

P – punkty z kryterium warunki płatności

Kryterium 1 – Cena netto

Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę netto, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

C = C min / C ofer x 90 pkt,

Gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie

C min – najniższa cena netto wynikająca ze złożonych ofert

C ofer – cena netto danej oferty

Kryterium 2 – Warunki płatności

Oferta Wykonawcy uzyska następujące punkty w zależności od oferowanego terminu zapłaty:

a/ termin zapłaty został określony powyżej 3 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i Wykonawca nie przewiduje zaliczek/przedpłaty na poczet dostawy – 10 pkt

b/ termin zapłaty został określony w terminie 3 dni lub  poniżej 3 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i/lub Wykonawca przewiduje zaliczki/przedpłaty na poczet dostawy  – 0 pkt.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Oferty należy składać:

a/ osobiście: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, sekretariat I piętro;

b/ pocztą: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja;

c/ drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną oryginały dokumentów należy dostarczyć najpóźniej w terminie trzech dni od otrzymania informacji o wyborze oferty.

 1. Termin składania ofert: do dnia 27 marca 2015r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert w wyniku zmiany treści ogłoszenia.

VIII. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w każdym czasie i bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  lub jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

IX. Rozstrzygnięcie/wybór oferty

Rozstrzygniecie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 1 dnia od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową lub faxem w terminie do 1 dnia od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej Zamawiającego: www.ptb.net.pl

X. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Emilia Maciejewska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

XI. Załączniki

1. Formularz oferty - załącznik nr 1

 

Emilia Maciejewska

Prokurent
Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 20 marca 2015 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012).

 

oraz w nawiązaniu do zaproszenia z dnia 12 marca 2015r. do składania ofert na wykonanie sieci komputerowej oraz dostawę sprzętu komputerowego

 

informuje o rozstrzygnięciu procesu wyboru ofert:

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów, w oparciu o kryteria określone w zapytaniu to oferta firmy: Zakład Produkcji i Usług Technicznych Unitach Stanisław Sroka, 58-100 Świdnica, ul. Malinowa 6. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

Emilia Maciejewska

ProkurentFundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 20 marca 2015 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012).

 

oraz w nawiązaniu do zaproszenia z dnia 12 marca 2015r. do składania ofert na wykonanie instalacji multimedialnych oraz dostawę sprzętu multimedialnego

 

informuje o rozstrzygnięciu procesu wyboru ofert:

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów, w oparciu o kryteria określone w zapytaniu to oferta firmy: Zakład Produkcji i Usług Technicznych Unitach Stanisław Sroka, 58-100 Świdnica, ul. Malinowa 6. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

Emilia Maciejewska

ProkurentFundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 18 marca 2015 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 8 383 221,97 PLN, kwota dofinansowana: 2 719 171,08 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 311 295,41 PLN.

 

zaprasza do składania ofert

na zakup telewizorów hotelowych

 

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław,

KRS: 0000209396

NIP: 899-250-77-68, Regon: 932989044

Adres do korespondencji: ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja

Tel. +48 76 8783 502, Fax +48 76 8782 326

Strona internetowa: www.ptb.net.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup telewizorów hotelowych wraz z dostawą zgodnie z poniższą specyfikacją:

- 36 telewizorów hotelowych LCD, 23 – 32 cale

- 36 uchwytów do zaproponowanych telewizorów hotelowych

W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć specyfikacje sprzętu.

III. Zawartość oferty

 1. Oferta powinna zawierać:

a/ dane oferenta

b/ cenę przedmiotu zamówienia

c/ termin realizacji zamówienia

d/ warunki płatności

e/ specyfikacje sprzętu

Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza stanowiącego integralną część niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 1.

IV. Miejsce i termin wykonania zamówienia

 1. Ostateczny termin realizacji wszystkich części zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie do 31.03.2015 r.
 2. Dostawy mogą odbywać się etapami, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
 3. W przypadku dostaw realizowanych etapami, termin zapłaty wskazany przez Wykonawcę dotyczy każdej dostawy.

V. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena to łączna wartość netto wyrażona w złotych, obejmująca wszystkie należności, związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia.

VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość pkt do uzyskania

1

Cena netto

70 pkt

2

Warunki płatności

10 pkt

3

Parametry telewizora

20 pkt

Razem

100 pkt

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + P + T

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – punkty z kryterium cena netto

P – punkty z kryterium warunki płatności

T – punkty z kryterium parametry telewizora

Kryterium 1 – Cena netto

Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę netto, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

C = C min / C ofer x 70 pkt,

Gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie

C min – najniższa cena netto wynikająca ze złożonych ofert

C ofer – cena netto danej oferty

Kryterium 2 – Warunki płatności

Oferta Wykonawcy uzyska następujące punkty w zależności od oferowanego terminu zapłaty:

a/ termin zapłaty został określony powyżej 2 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i Wykonawca nie przewiduje zaliczek/przedpłaty na poczet dostawy – 10 pkt

b/ termin zapłaty został określony w terminie 2 dni lub  poniżej 2 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i/lub Wykonawca przewiduje zaliczki/przedpłaty na poczet dostawy  – 0 pkt.

Kryterium 3 – Parametry telewizora

Oferta Wykonawcy uzyska następujące punkty w zależności od oferowanego parametrów telewizora:

a/ wielkość ekranu 30 - 32 cale: 20 pkt

b/ wielkość ekranu 26 – 29 cali:  10 pkt

c/ wielkość ekranu 23 – 25 cali: 0 pkt

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Oferty należy składać:

a/ osobiście: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, sekretariat I piętro;

b/ pocztą: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja;

c/ drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 1. 2. Termin składania ofert: do dnia 25 marca 2015r. do godz. 11.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert w wyniku zmiany treści ogłoszenia.

VIII. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w każdym czasie i bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  lub jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

IX. Rozstrzygnięcie/wybór oferty

Rozstrzygniecie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 2 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową lub faxem w terminie do 2 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej Zamawiającego: www.ptb.net.pl

XI. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Emilia Maciejewska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

XII. Załączniki

1. Formularz oferty - załącznik nr 1

 

Emilia Maciejewska

Prokurent


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 18 marca 2015 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 8 383 221,97 PLN, kwota dofinansowana: 2 719 171,08 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 311 295,41 PLN.

 

zaprasza do składania ofert

na zakup rowerów

 

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław,

KRS: 0000209396

NIP: 899-250-77-68, Regon: 932989044

Adres do korespondencji: ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja

Tel. +48 76 8783 502, Fax +48 76 8782 326

Strona internetowa: www.ptb.net.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup nowych rowerów trekkingowych wraz z dostawą.
 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części w następujący sposób:

a/ część 1 - zakup rowerow trekkingowych męskich:

- 10 rowerów trekkingowych męskich, rama aluminium, co najmniej 24 biegi, co najmniej dwa rozmiary w przedziale 18-22”,

b/ część 2 - zakup rowerow trekkingowych damskich:

- 10 rowerów trekkingowych damskich, rama aluminium, co najmniej 24 biegi, co najmniej dwa rozmiary w przedziale 16-19”,

c/ część 3 - zakup rowerow dziecięcych:

- 2 rowery dziecięce, rama aluminium, co najmniej 6 biegów, dwa rozmiary w przedziale 10-13”

d/ część 4 - zakup tandemu:

- 1 tandem, rozmiar w przedziale 16-22”,

e/ część 5 - zakup akcesorii rowerowych:

- fotelik rowerowy dla dziecka, z pasami bezpieczeństwa – montowany z przodu na ramie roweru

- 2 szt. noski do pedałów rowerowych

W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć specyfikacje sprzętu.

III. Zawartość oferty

 1. Oferta powinna zawierać:

a/ dane oferenta

b/ cenę przedmiotu zamówienia

c/ termin realizacji zamówienia

d/ warunki płatności

e/ specyfikacje sprzętu

Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza stanowiącego integralną część niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 1.

IV. Miejsce i termin wykonania zamówienia

 1. Ostateczny termin realizacji wszystkich części zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 31.03.2015 r. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się dzień podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego.
 2. Dostawy mogą odbywać się etapami, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Ostateczny termin realizacji zamówienia będzie zgodny z ofertą Wykonawcy, nie przekraczający terminu 31.03.2015 r.
 3. W przypadku dostaw realizowanych etapami, termin zapłaty wskazany przez Wykonawcę dotyczy każdej dostawy.

V. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem wskazanym w pkt II.2. ogłoszenia. Ocena ofert złożonych na każdą część zamówienia odbywać się będzie niezależnie. Na daną część zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena to łączna wartość netto wyrażona w złotych, obejmująca wszystkie należności, związane z dostarczeniem przedmiotu zamówienia.

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość pkt do uzyskania

1

Cena netto

90 pkt

2

Warunki płatności

10 pkt

Razem

100 pkt

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + P

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – punkty z kryterium cena netto

P – punkty z kryterium warunki płatności

Kryterium 1 – Cena netto

Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę netto, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

C = C min / C ofer x 90 pkt,

Gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie

C min – najniższa cena netto wynikająca ze złożonych ofert

C ofer – cena netto danej oferty

Kryterium 2 – Warunki płatności

Oferta Wykonawcy uzyska następujące punkty w zależności od oferowanego terminu zapłaty:

a/ termin zapłaty został określony powyżej 2 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i Wykonawca nie przewiduje zaliczek/przedpłaty na poczet dostawy – 10 pkt

b/ termin zapłaty został określony w terminie 2 dni lub  poniżej 2 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i/lub Wykonawca przewiduje zaliczki/przedpłaty na poczet dostawy  – 0 pkt.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Oferty należy składać:

a/ osobiście: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, sekretariat I piętro;

b/ pocztą: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja;

c/ drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 1. 2. Termin składania ofert: do dnia 25 marca 2015r. do godz. 11.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert w wyniku zmiany treści ogłoszenia.

IX. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w każdym czasie i bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  lub jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

X. Rozstrzygnięcie/wybór oferty

Rozstrzygniecie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 2 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową lub faxem w terminie do 2 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej Zamawiającego: www.ptb.net.pl

XI. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Emilia Maciejewska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

XII. Załączniki

1. Formularz oferty - załącznik nr 1

Emilia Maciejewska

ProkurentFundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 12 marca 2015 r.

 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 8 383 221,97 PLN, kwota dofinansowana: 2 719 171,08 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 311 295,41 PLN.

zaprasza do składania ofert

na wykonanie sieci komputerowej oraz dostawę sprzętu komputerowego

 

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław,

KRS: 0000209396

NIP: 899-250-77-68, Regon: 932989044

Adres do korespondencji: ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja

Tel. +48 76 8783 502, Fax +48 76 8782 326

Strona internetowa: www.ptb.net.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci komputerowej oraz dostawa sprzętu komputerowego, zgodnie z poniższą specyfikacją:

a/ wykonanie sieci komputerowej – 4 stanowiska:

- modem ADSL,

- router,

- system bezpieczeństwa sieci wewnętrznej przed atakami zewnętrznymi (firewalle),

- 2xwireless Access Point,

- serwer danych - transfer danych z prędkością 300 Mb/s, 1 GB pamięci.

b/ sprzęt komputerowy:

- 2 komputery: procesor Intel, RAM 2 GB, dysk twardy 500 GB, oprogramowanie MS Windows XP Proffesional, napęd optyczny DVD RW  plus monitor LCD 19"

- urządzenie wielofunkcyjne laserowe: funkcje: drukarka, ksero, skaner, szybkość druku: 16 str/min, rozdzielczość: 1200/1200, format wydruku A4

- 2 laptopy, 17" oprogramowanie MS Windows XP Proffesional, napęd optyczny DVD RW, RAM 2 GB, dysk twardy 500 GB.

 1. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt  spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć specyfikację sprzętu.
 2. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji.
 3. We wszystkich przypadkach, w których wskazano parametry techniczne, zastosowane materiały, urządzenia i technologie mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.

III. Zawartość oferty

 1. Oferta powinna zawierać:

a/ dane oferenta

b/ datę sporządzenia

c/ cenę przedmiotu zamówienia

d/ termin ważności oferty

e/ termin realizacji zamówienia

f/ warunki płatności

g/ referencje

h/ specyfikacja sprzętu

 1. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza stanowiącego integralną część niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 1.

IV. Miejsce i termin wykonania zamówienia

 1. Ostateczny termin realizacji wszystkich części zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30.03.2015 r. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się dzień podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego.
 2. Dostawy mogą odbywać się etapami, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Ostateczny termin realizacji zamówienia będzie zgodny z ofertą Wykonawcy, nie przekraczający terminu 30.03.2015 r.
 3. W przypadku dostaw realizowanych etapami, termin zapłaty wskazany przez Wykonawcę dotyczy każdej dostawy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawca musi dołączyć do oferty przynajmniej 1 referencję należytego wykonania zamówienia na wykonanie sieci komputerowej, w okresie 5 lat przed datą złożenia oferty.

VI. Termin związania z ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena to łączna wartość netto wyrażona w złotych, obejmująca wszystkie należności, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, do których poniesienia zobowiązanych jest Wykonawca, w tym koszty dostawy i montażu.
 2. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:

a/ dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia należy podać cenę jednostkową netto,

b/ w każdej pozycji należy pomnożyć cenę jednostkową netto z zamawianą ilością, uzyskując w ten sposób wartość netto dla każdej pozycji

c/ wartości netto dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia należy zsumować, aby uzyskać łączną wartość netto – cenę oferty dla danej części zamówienia.

d/ ceny ofert dla danych części zamówienia należy zsumować, aby uzyskać cenę netto – łączną cenę oferty.

 1. W przypadku zastosowania stawki procentowej podatku VAT innej niż 23%, Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT.
 2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, przyjmując, że właściwie została podana cena jednostkowa netto. O poprawieniu oczywistych omyłek, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość pkt do uzyskania

1.

Cena netto

90 pkt

2.

Warunki płatności

10 pkt

Razem

100 pkt

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + P

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – punkty z kryterium cena netto

P – punkty z kryterium warunki płatności

Kryterium 1 – Cena netto

Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę netto, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

C = C min / C ofer x 90 pkt,

Gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie

C min – najniższa cena netto wynikająca ze złożonych ofert

C ofer – cena netto danej oferty

Kryterium 2 – Warunki płatności

Oferta Wykonawcy uzyska następujące punkty w zależności od oferowanego terminu zapłaty:

a/ termin zapłaty został określony powyżej 3 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i Wykonawca nie przewiduje zaliczek/przedpłaty na poczet dostawy – 10 pkt

b/ termin zapłaty został określony w terminie 3 dni lub  poniżej 3 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i/lub Wykonawca przewiduje zaliczki/przedpłaty na poczet dostawy  – 0 pkt.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Oferty należy składać:

a/ osobiście: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, sekretariat I piętro;

b/ pocztą: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja;

c/ drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną oryginały dokumentów należy dostarczyć najpóźniej w terminie trzech dni od otrzymania informacji o wyborze oferty.

 1. Termin składania ofert: do dnia 19 marca 2015r. do godz. 11.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert w wyniku zmiany treści ogłoszenia.

X. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w każdym czasie i bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  lub jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

XI. Rozstrzygnięcie/wybór oferty

Rozstrzygniecie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową lub faxem w terminie do 3 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej Zamawiającego: www.ptb.net.pl

XII. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Emilia Maciejewska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

XIII. Załączniki

1. Formularz oferty - załącznik nr 1

 

Emilia Maciejewska

ProkurentFundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 12 marca 2015 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 8 383 221,97 PLN, kwota dofinansowana: 2 719 171,08 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 311 295,41 PLN.

niniejszym dokonuje sprostowania

w zaproszeniu do składania ofert

na wykonanie instalacji multimedialnych oraz dostawę sprzętu multimedialnego:

 

W wyniku omyłki w załączniku nr 1 Formularz oferty nie wskazano terminu realizacji zamówienia oraz błędnie określono wyjaśnienie do proponowanych parametrów sprzętu. W załączeniu skorygowany załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Emilia Maciejewska

Prokurent
 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 12 marca 2015 r

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 8 383 221,97 PLN, kwota dofinansowana: 2 719 171,08 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 311 295,41 PLN.

 

zaprasza do składania ofert

na wykonanie instalacji multimedialnych oraz dostawę sprzętu multimedialnego

 

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław,

KRS: 0000209396

NIP: 899-250-77-68, Regon: 932989044

Adres do korespondencji: ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja

Tel. +48 76 8783 502, Fax +48 76 8782 326

Strona internetowa: www.ptb.net.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji multimedialnych oraz dostawa sprzętu multimedialnego, zgodnie z poniższą specyfikacją:

a/ wykonanie instalacji multimedialnych – 271,80 m2 p.u. :

- kable kat. 5.e U/UTP 4x2x0,5 A-LAN,

- gniazda RJ45 FTP kat. 5.e,

- przewody 75 ohm, CCTV + 2x0,5 zasilanie,

- centrala multimedialna z serwerem audio-video.

b/ sprzęt multimedialny:

- ekran projekcyjny stacjonarny rozwijany format 16:10, wymiar: 400x250, tylna projekcja,

- ekran projekcyjny stacjonarny rozwijany format 16:10, wymiar: 180x113, tylna projekcja,

- 2 projektory o rozdzielczości 1920x1080, możliwość, złącze HDMI. Urządzenie wykorzystuje do projekcji system DLP, w którym obraz generowany jest przez lampę i system miniaturowych, ruchomych luster.

 1. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt  spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć specyfikację sprzętu.
 2. Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji.
 3. We wszystkich przypadkach, w których wskazano parametry techniczne, zastosowane materiały, urządzenia i technologie mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.

III. Zawartość oferty

 1. Oferta powinna zawierać:

a/ dane oferenta

b/ datę sporządzenia

c/ cenę przedmiotu zamówienia

d/ termin ważności oferty

e/ termin realizacji zamówienia

f/ warunki płatności

g/ referencje

h/ specyfikacja sprzętu

 1. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza stanowiącego integralną część niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 1.

IV. Miejsce i termin wykonania zamówienia

 1. Ostateczny termin realizacji wszystkich części zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30.03.2015 r. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się dzień podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego.
 2. Dostawy mogą odbywać się etapami, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Ostateczny termin realizacji zamówienia będzie zgodny z ofertą Wykonawcy, nie przekraczający terminu 30.03.2015 r.
 3. W przypadku dostaw realizowanych etapami, termin zapłaty wskazany przez Wykonawcę dotyczy każdej dostawy.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawca musi dołączyć do oferty przynajmniej 1 referencję należytego wykonania zamówienia na wykonanie instalacji multimedialnych, w okresie 5 lat przed datą złożenia oferty.

VI. Termin związania z ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena to łączna wartość netto wyrażona w złotych, obejmująca wszystkie należności, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, do których poniesienia zobowiązanych jest Wykonawca, w tym koszty dostawy i montażu.
 2. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:

a/ dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia należy podać cenę jednostkową netto,

b/ w każdej pozycji należy pomnożyć cenę jednostkową netto z zamawianą ilością, uzyskując w ten sposób wartość netto dla każdej pozycji

c/ wartości netto dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia należy zsumować, aby uzyskać łączną wartość netto – cenę oferty dla danej części zamówienia.

d/ ceny ofert dla danych części zamówienia należy zsumować, aby uzyskać cenę netto – łączną cenę oferty.

 1. W przypadku zastosowania stawki procentowej podatku VAT innej niż 23%, Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT.
 2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, przyjmując, że właściwie została podana cena jednostkowa netto. O poprawieniu oczywistych omyłek, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

 

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość pkt do uzyskania

1.

Cena netto

90 pkt

2.

Warunki płatności

10 pkt

Razem

100 pkt

 

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + P

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – punkty z kryterium cena netto

P – punkty z kryterium warunki płatności

Kryterium 1 – Cena netto

Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę netto, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

C = C min / C ofer x 90 pkt,

Gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie

C min – najniższa cena netto wynikająca ze złożonych ofert

C ofer – cena netto danej oferty

Kryterium 2 – Warunki płatności

Oferta Wykonawcy uzyska następujące punkty w zależności od oferowanego terminu zapłaty:

a/ termin zapłaty został określony powyżej 3 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i Wykonawca nie przewiduje zaliczek/przedpłaty na poczet dostawy – 10 pkt

b/ termin zapłaty został określony w terminie 3 dni lub  poniżej 3 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i/lub Wykonawca przewiduje zaliczki/przedpłaty na poczet dostawy  – 0 pkt.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

IX. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Oferty należy składać:

a/ osobiście: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, sekretariat I piętro;

b/ pocztą: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja;

c/ drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną oryginały dokumentów należy dostarczyć najpóźniej w terminie trzech dni od otrzymania informacji o wyborze oferty.

 1. Termin składania ofert: do dnia 19 marca 2015r. do godz. 11.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert w wyniku zmiany treści ogłoszenia.

X. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w każdym czasie i bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  lub jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

XI. Rozstrzygnięcie/wybór oferty

Rozstrzygniecie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową lub faxem w terminie do 3 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej Zamawiającego: www.ptb.net.pl

XII. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Emilia Maciejewska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

XIII. Załączniki

1. Formularz oferty - załącznik nr 1

 

 

Emilia Maciejewska

Prokurent

 
Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 5 marca 2015 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012).

oraz w nawiązaniu do zaproszenia z dnia 20 lutego 2015r. do składania ofert na zakup mebli do wyposażenia hotelu.

informuje o rozstrzygnięciu procesu wyboru ofert:

część 1 – zakup baz hotelowych z materacami

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów, w oparciu o kryteria określone w zapytaniu to oferta firmy: JMB Spółka z o.o., 84-420 Reda, ul. Polna 1. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

część 2 – zakup mebli do pokoi hotelowych

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów, w oparciu o kryteria określone w zapytaniu to oferta firmy: Firma STOL-MEB Michał Wiewióra, 97-500 Radomsko, ul. Przedborska 171. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

część 3 – zakup stołów

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów, w oparciu o kryteria określone w zapytaniu to oferta firmy: Firma STOL-MEB Michał Wiewióra, 97-500 Radomsko, ul. Przedborska 171. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

część 4 – zakup krzeseł, foteli i kanap

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów, w oparciu o kryteria określone w zapytaniu to oferta firmy: Eldor Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 21. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

część 5 – zakup mebli recepcyjnych

Najkorzystniejsza oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów, w oparciu o kryteria określone w zapytaniu to oferta firmy: Eldor Sp. z o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 21. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

 

Emilia Maciejewska

Prokurent


 Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 20 lutego 2015 r.

 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 8 383 221,97 PLN, kwota dofinansowana: 2 719 171,08 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 311 295,41 PLN.

 

zaprasza do składania ofert

na zakup mebli do wyposażenia hotelu

 

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław,

KRS: 0000209396

NIP: 899-250-77-68, Regon: 932989044

Adres do korespondencji: ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja

Tel. +48 76 8783 502, Fax +48 76 8782 326

Strona internetowa: www.ptb.net.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli do wyposażenia hotelu wraz z dostawą i montażem, zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części w następujący sposób:

a/ część 1 – zakup baz hotelowych z materacami zgodnie z poniższą specyfikacją:

- 72 antyalergiczne materace do baz hotelowych o wym. 90 cm x 200 cm z atestem na trudnozapalność,

 

- 72 bazy hotelowe na kółkach i nóżkach o wym. 90 cm x 200 cm obite materiałem  w odcieniach szarości oraz z płytą zagłówek o wys. 90 cm w odcieniach szarości zgodnie z załączoną wizualizacją (załącznik nr 2),

 

b/ część 2 – zakup mebli do pokoi hotelowych zgodnie z poniższą specyfikacją:

- 72 szafki nocne o wym. 50 cm x 60 cm x 40 cm w kolorze bieli połączonej z brązem, blat w kolorze brązu, wykonane z płyty wiórowej oraz płyty MDF, powierzchnie elementów okleinowane okleiną naturalną dębową, zgodnie z załączoną wizualizacją (załącznik nr 2),

- 36 szaf na garderobę dwudzielna o szer. 110 cm i wys. 200 cm głębokość 60 cm w kolorze bieli połączonej z brązem, wykonane z płyty wiórowej oraz płyty MDF, powierzchnie elementów okleinowane okleiną naturalną dębową, zgodnie z załączoną wizualizacją (załącznik nr 2),

- 36 bagażników o szer. 60 cm, wys. 40-45 cm, głęb. 45-50 cm w kolorze brązu,

- 36 toaletek o szer. 120 cm i wys. 78 cm w kolorze bieli połączonej z brązem, blat w kolorze brązu wykonane z płyty wiórowej oraz płyty MDF, powierzchnie elementów okleinowane okleiną naturalną dębową, zgodnie z załączoną wizualizacją (załącznik nr 3),

- 36 luster o szer. 120 cm i wys. 60 cm poziome do toaletek,

- 10 stolików kawowych fi 60 cm o wys. 50 cm w kolorze brązu,

 

c/ część 3 – zakup stołów zgodnie z poniższą specyfikacją:

- 48 stołów blat pogrubiony laminat, pogrubione nogi, nogi i oskrzynia wykonane z drewna, z możliwością dołączenia łącznika, wymiary: głębokość 90 cm, długość  140 cm, wys. 75 cm, zgodnie z załączonym zdjęciem (załącznik nr 5),

- 20 blatów z łącznikami 90 cm x 120 cm, zgodnie z załączonym zdjęciem (załącznik nr 6),

 

d/ część 4 – zakup krzeseł, foteli i kanap zgodnie z poniższą specyfikacją:

- 36 drewnianych tapicerowanych krzeseł stylowych do toaletek  zgodnie z załączonym zdjęciem (załącznik nr 4),

- 20 drewnianych stylowych foteli zgodnie z załączoną wizualizacją (załącznik nr 3),

- 2 fotele biurowe obrotowe tapicerowane eko-skórą typu hocker w odcieniach brązu,

- 240 drewnianych krzeseł sztaplowanych, siedzisko i oparcie tapicerowane zgodnie z załączonym zdjęciem (załącznik nr 7),

- 4 kanapy szer. 240 cm zgodnie z załączoną wizualizacją (załącznik nr 9),

 

e/ część 5 – zakup mebli recepcyjnych zgodnie z poniższą specyfikacją:

- lada recepcyjna - szer. 350 cm, zgodnie z załączoną wizualizacją (załączniki nr 8 i 9),

- 2 stoliki kawiarniane 90x90 laminat zgodnie z załączoną wizualizacją (załącznik nr 9),

- szafa recepcyjna - szer. 350 cm zgodnie z załączoną wizualizacją (załączniki nr 8 i 9).

 1. Zamawiający dopuszcza odchylenia w rozmiarze wyposażenia (z wyłączeniem stołów) do 10% w górę.  W przypadku stołów wymiary nie mogą ulec zmianie.
 2. Załączone wizualizacje mają wyłącznie charakter poglądowy.
 3. W celu potwierdzenia, że oferowane meble spełniają wymagania Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poglądowe zdjęcia mebli (lub zdjęcia z realizacji) oraz stosowne atesty (w przypadku materacy).
 4. Na dostarczone meble Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji.
 5. Zamawiający zastrzega sobie wybór do pięciu kolorów mebli, obić z aktualnych próbników producentów.

III. Zawartość oferty

 1. Oferta powinna zawierać:

a/ dane oferenta

b/ datę sporządzenia

c/ cenę przedmiotu zamówienia

d/ termin ważności oferty

e/ termin realizacji zamówienia

f/ warunki płatności

g/ referencje

h/ poglądowe zdjęcia lub zdjęcia z realizacji

i/ atesty na materace – w przypadku udziału w części 1 zakup baz hotelowych z materacami

 1. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza stanowiącego integralną część niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 1.

IV. Miejsce i termin wykonania zamówienia

 1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotów zamówienia na adres: miejscowość Krotoszyce (59-223), działka nr 682/10.
 2. Ostateczny termin realizacji wszystkich części zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30.03.2015 r. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się dzień podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego.
 3. Dostawy mogą odbywać się etapami, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Ostateczny termin realizacji zamówienia będzie zgodny z ofertą Wykonawcy, nie przekraczający terminu 30.03.2015 r.
 4. W przypadku dostaw realizowanych etapami, termin zapłaty wskazany przez Wykonawcę dotyczy każdej dostawy.

V. Oferty częściowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem wskazanym w pkt II.2. ogłoszenia. Ocena ofert złożonych na każdą część zamówienia odbywać się będzie niezależnie. Na daną część zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawca musi dołączyć do oferty przynajmniej 1 referencję należytego wykonania zamówienia na dostawę mebli podobnego typu jak w oferowanej części zamówienia, w okresie 5 lat przed datą złożenia oferty.

VII. Termin związania z ofertą

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena to łączna wartość netto wyrażona w złotych, obejmująca wszystkie należności, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, do których poniesienia zobowiązanych jest Wykonawca, w tym koszty dostawy i montażu.
 2. Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób:

a/ dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia należy podać cenę jednostkową netto,

b/ w każdej pozycji należy pomnożyć cenę jednostkową netto z zamawianą ilością, uzyskując w ten sposób wartość netto dla każdej pozycji

c/ wartości netto dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia należy zsumować, aby uzyskać łączną wartość netto – cenę oferty dla danej części zamówienia.

d/ ceny ofert dla danych części zamówienia należy zsumować, aby uzyskać cenę netto – łączną cenę oferty.

 1. W przypadku zastosowania stawki procentowej podatku VAT innej niż 23%, Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT.
 2. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, przyjmując, że właściwie została podana cena jednostkowa netto. O poprawieniu oczywistych omyłek, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Lp.

Nazwa

Maksymalna ilość pkt do uzyskania

1.

Cena netto

70 pkt

2.

Termin realizacji zamówienia

20 pkt

3.

Warunki płatności

10 pkt

 

Razem

100 pkt

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + T + P

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – punkty z kryterium cena netto

T – punkty z kryterium terminu realizacji zamówienia

P – punkty z kryterium warunki płatności

Kryterium 1 – Cena netto

Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę netto, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

C = C min / C ofer x 70 pkt,

Gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie

C min – najniższa cena netto wynikająca ze złożonych ofert

C ofer – cena netto danej oferty

Kryterium 2 – Termin realizacji zamówienia

Oferta, która będzie zawierała najkrótszy czas realizacji zamówienia od momentu otrzymania zamówienia, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

T = T min / T ofer x 20 pkt,

Gdzie:

T – ilość punktów przyznana danej ofercie

T min – najkrótszy termin realizacji zamówienia wynikający ze złożonych ofert

T ofer –  termin realizacji zamówienia danej oferty

Uwaga: czas realizacji zamówienia należy określić jako konkretną liczbę dni kalendarzowych, np. „14 dni”. Przy uwzględnieniu terminu, jaki Zamawiający przewidział na wybór Wykonawcy (3 dni) oraz konieczności realizacji zamówienia do dnia 30.03.2015, oferowany czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 25 dni kalendarzowych.

Kryterium 3 – Warunki płatności

Oferta Wykonawcy uzyska następujące punkty w zależności od oferowanego terminu zapłaty:

a/ termin zapłaty został określony powyżej 3 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i Wykonawca nie przewiduje zaliczek/przedpłaty na poczet dostawy – 10 pkt

b/ termin zapłaty został określony w terminie 3 dni lub  poniżej 3 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i/lub Wykonawca przewiduje zaliczki/przedpłaty na poczet dostawy  – 0 pkt.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert

 1. Oferty należy składać:

a/ osobiście: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, sekretariat I piętro;

b/ pocztą: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja;

c/ drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną oryginały dokumentów należy dostarczyć najpóźniej w terminie trzech dni od otrzymania informacji o wyborze oferty.

 1. Termin składania ofert: do dnia 2 marca 2015r. do godz. 11.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert w wyniku zmiany treści ogłoszenia.

XI. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w każdym czasie i bez podania przyczyny, a w szczególności, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  lub jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

XII. Rozstrzygnięcie/wybór oferty

Rozstrzygniecie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową lub faxem w terminie do 7 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej Zamawiającego: www.ptb.net.pl

XIII. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Emilia Maciejewska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

XIV. Załączniki

1. Formularz oferty - załącznik nr 1

2. Wizualizacja pokoju hotelowego rzut 1 – załącznik nr 2

3. Wizualizacja pokoju hotelowego rzut 2 – załącznik nr 3

4. Poglądowe krzesło do toaletek – załącznik nr 4

5. Poglądowy stół – załącznik nr 5

6. Poglądowy blat – załącznik nr 6

7. Poglądowe krzesło sztaplowane – załącznik nr 7

8. Wizualizacja recepcji rzut 1 – załącznik nr 8

9. Wizualizacja recepcji rzut 2 – załącznik nr 9

 

 

Emilia Maciejewska

Prokurent


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 15 stycznia 2015 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012).

 

oraz w nawiązaniu do zaproszenia z dnia 29 grudnia 2014r. do składania ofert na wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na przebudowie budynku folwarcznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym, działka nr 682/10

 

informuje o rozstrzygnięciu procesu wyboru oferty:

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert PTB otrzymało jedną ofertę: od firmy Przedsiębiorstwo Budiholex Witold Hołoga, ul. Waryńskiego 43, 67-410 Sława. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

 

Emilia Maciejewska

ProkurentFundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 29 grudnia 2014 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 9 834 770,04 PLN, kwota dofinansowana: 3 191 101,23 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 712 436,04 PLN.

 

zaprasza do składania ofert

na wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na przebudowie budynku folwarcznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel
z centrum konferencyjnym, działka nr 682/10.

 

I. Zamawiający.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław,

KRS: 0000209396

NIP: 899-250-77-68

Regon: 932989044

Adres do korespondencji: ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja

Tel. +48 76 8783 502

Fax +48 76 8782 326

Strona internetowa: www.ptb.net.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00

 

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej również: ustawa PZP), na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej również: SIWZ).

 

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na przebudowie budynku folwarcznego (dalej również: „Stodoła z magazynem” lub „budynek nr 2 i 4”) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym w ramach projektu „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym”.

2. Zakres robót wynika z projektu budowlanego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz przedmiaru robót, stanowiącego załącznik nr 8.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i/lub wariantowych.

IV. Miejsce i termin wykonania zamówienia.

Miejsce realizacji zamówienia: w miejscowości Krotoszyce (59-223), działka nr 682/10.

Termin realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie do 31.03.2015 r. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia rozumie się dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

V. Informacja na temat wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Szczegóły zostały określone w SIWZ.

VI. Zaliczki.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zostały określone w SIWZ.

VIII. Termin związania z ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

Zostały określone w SIWZ.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium

1.

Cena netto

90%

2.

Okres gwarancji

10%

 

Razem

100%

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + G

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – punkty z kryterium cena netto

G – punkty z kryterium okres gwarancji

Kryterium 1 – Cena netto

Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę netto, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

C = C min / C ofer x 90 pkt,

Gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie

C min – najniższa cena netto wynikająca ze złożonych ofert

C ofer – cena netto danej oferty

Kryterium 2 – Okres gwarancji

Oferta, która będzie zawierała najdłuższy okres gwarancji na prace objęte przedmiotem umowy, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

G = G ofer / G max x 10 pkt,

Gdzie:

G – ilość punktów przyznana danej ofercie

G max – najdłuższy okres gwarancji na prace objęte przedmiotem umowy, wynikający ze złożonych ofert

G ofer – okres gwarancji na prace objęte przedmiotem umowy danej oferty

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

XI. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać:

a/ osobiście: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, sekretariat I piętro

b/ pocztą: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja.

Termin składania ofert: do dnia 9 stycznia 2015r. do godz. 11.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert w wyniku zmiany treści SIWZ.

XII. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: szczegóły określa SIWZ.

XIII. Rozstrzygnięcie/wybór oferty.

Rozstrzygniecie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 7 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową lub faxem w terminie do 7 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej Zamawiającego: www.ptb.net.pl

XIV. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień.

Zostały określone w SIWZ.

ZAŁĄCZNIKI


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 28 listopada 2014 r.

 

Dot. zaproszenie do składania ofert z dnia 20 listopada 2014 r. na zakup koparki kołowej

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PTB)

w związku z realizacją projektu: „Zakup nowoczesnych maszyn do budowy dróg” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.A2: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

informuje o rozstrzygnięciu procesu wyboru oferty:

PTB oceniła jako najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo w oparciu o ustalone kryteria ofertę od firmy: KOMATSU POLAND Sp. z o.o., ul. Trakt Brzeski 72, 05-070 Sulejówek. PTB dokonała wyboru niniejszej oferty.

Emilia Maciejewska

Prokurent

 


 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza do składania ofert na:

Zakup koparki kołowej

w związku z realizacją projektu: „Zakup nowoczesnych maszyn do budowy dróg” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.A2: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

I. Zamawiający.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław,

KRS: 0000209396

NIP: 899-250-77-68

Regon: 932989044

 

Adres do korespondencji: ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja

Tel. +48 76 8783 502

Fax +48 76 8782 326

Strona internetowa: www.ptb.net.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup używanej koparki kołowej posiadającej następujące minimalne parametry techniczne:

1. Całkowita masa maszyny: od 15 do 19 ton

2. Rok produkcji: nie starszy niż 2008

3. System centralnego smarowania

4. Szybkozłącze hydrauliczne lub mechaniczne

5. Dźwiękowy system cofania

6. 3 łyżki:

- hydrauliczna łyżka skarpowa

- 2 łyżki do kopania

7. Podwozie z lemieszem

8. Ogumienie co najmniej dobre w 80%

9. Prędkość jazdy: min. 35 km/h

10. Max. głębokość kopania : nie mniejsza niż 5000 mm

11. Max. zasięg kopania: nie mniejsza niż 9000 mm

12. Ramię koparki łamane w 3 miejscach

13. Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 90 kW, spełniający wymagania normy Euro IIIA lub równorzędnej

14. Max. przepływ układu hydraulicznego (max. wydajność):  nie mniejsza niż 240 litrów/min

15. Przebieg: nie wyższy niż 8.000 MTG

Maszyna musi być w pełni sprawna technicznie. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu technicznego maszyny przed wyborem oferty. Zamawiający wymaga, aby Oferent dostarczył przedmiot zamówienia na adres: 59-500 Złotoryja, ul. Legnicka 39.

III. Miejsce i termin realizacji zamówienia.

Miejsce dostawy: 59-500 Złotoryja, ul. Legnicka 39

Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2014 r.

IV. Zawartość oferty.

Oferta powinna zawierać:

1. Dane oferenta

2. Datę sporządzenia

3. Cenę przedmiotu zamówienia

4. Opis przedmiotu zamówienia (dane techniczne maszyny)

5. Termin ważności oferty

6. Termin realizacji zamówienia

7. Oświadczenie określające zbywcę maszyny, miejsce i datę ich zakupu przez Oferenta

8. Oświadczenie, że w okresie 7 lat poprzedzających datę złożenia oferty nie zostały one nabyte z wykorzystaniem środków krajowych lub wspólnotowych

 

W przypadku składania oferty drogą elektroniczną oryginały dokumentów należy dostarczyć nie później niż w terminie dostawy maszyny.

V. Termin związania z ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

VI. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę należy podać w PLN w rozbiciu na: cenę brutto, cenę netto oraz podatek VAT (kwota i stawka podatku).

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium

1.

Cena netto w PLN

80%

2.

Przebieg maszyny w MTG

20%

 

Razem

100%

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + G

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – punkty z kryterium cena netto w PLN

P – punkty z kryterium przebieg maszyny w MTG

 

Kryterium 1 – Cena netto

Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę netto, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

C = C min / C ofer x 80 pkt,

gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie

C min – najniższa cena netto wynikająca ze złożonych ofert

C ofer – cena netto danej oferty

 

Kryterium 2 – Przebieg maszyny w MTG

Oferta, która będzie zawierała najmniejszy przebieg w MTG, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

P = P min / P ofer x 20 pkt,

gdzie:

P – ilość punktów przyznana danej ofercie

P max – najmniejszy przebieg w MTG, wynikający ze złożonych ofert

P ofer – przebieg w MTG danej oferty

Zaoferowany przebieg maszyny nie może być wyższy niż 8.000 MTG.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać:

a/ drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub

b/ osobiście: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, sekretariat I piętro

lub

c/ drogą pocztową: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja.

Termin składania ofert: do dnia 26 listopada 2014r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert w wyniku zmiany treści ogłoszenia.

IX. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, w szczególności, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

X. Rozstrzygnięcie/wybór oferty.

Rozstrzygniecie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową lub faxem w terminie do 5 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej Zamawiającego: www.ptb.net.pl

XI. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Emilia Maciejewska, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Emilia Maciejewska

Prokurent


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 15 września 2014 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Zakup nowoczesnych maszyn do budowy dróg” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.A2: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

informuje o rozstrzygnięciu procesu wyboru oferty:

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia 05 września 2014 r., PTB otrzymało trzy oferty na zakup

koparki kołowej.

Informujemy, że żadna ze złożonych ofert nie spełniała kryteriów podanych w zaproszeniu.

Emilia Maciejewska

Prokurent


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 12 września 2014 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Zakup nowoczesnych maszyn do budowy dróg” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.A2: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

informuje o rozstrzygnięciu procesu wyboru oferty:

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert PTB otrzymało jedną ważną ofertę na zakup walca wibracyjnego jednobębnowego od firmy:

Atlas Copco Polska Sp. z o.o., ul. Badylarska 25, 02-484 Warszawa.

Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

 

Emilia Maciejewska

Prokurent

 


 

Złotoryja, 5 września 2014 r.

 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza do składania ofert na:

Zakup walca wibracyjnego jednobębnowego

w związku z realizacją projektu: „Zakup nowoczesnych maszyn do budowy dróg” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.A2: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

 

 1. Zamawiający.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław,

KRS: 0000209396

NIP: 899-250-77-68

Regon: 932989044

Adres do korespondencji: ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja

Tel. +48 76 8783 502

Fax +48 76 8782 326

Strona internetowa: www.ptb.net.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego walca wibracyjnego jednobębnowego posiadającego następujące minimalne parametry techniczne:

1. Całkowita masa maszyny: od 12 do 15 ton

2. Rok produkcji: nie starszy niż 2008

3. System badania zagęszczenia podłoża

4. Nacisk na oś przednią: nie mniej niż 7000 kg

5. Regulacja częstotliwości wibracji bębna

6. Kołkowana okładzina bębna

7. Ogumienie co najmniej dobre w 80%

8. Prędkość jazdy: min. 9 km/h

9. Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 90 kW, spełniający wymagania normy EURO IIIA, Tier 3 lub równorzędnej

10. Przebieg: nie wyższy niż 4.000 MTG

przy następujących minimalnych warunkach gwarancyjnych i serwisowych:

1.Gwarancja 12 miesięcy, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru

2. Naprawa i czas usunięcia uznanej usterki w czasie trwania okresu gwarancji, realizowana będzie w terminie możliwie jak najkrótszym, nie przekraczającym 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

Maszyna musi być w pełni sprawna technicznie.  Zamawiający wymaga, aby Oferent dostarczył przedmiot zamówienia na adres wskazany w punkcie III.

 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia.

Miejsce dostawy: 59-500 Złotoryja, ul. Legnicka 39

Termin realizacji zamówienia: do 16.09.2014 r.

 1. Zawartość oferty.

Oferta powinna zawierać:

1. Dane oferenta

2. Datę sporządzenia

3. Cenę przedmiotu zamówienia

4. Opis przedmiotu zamówienia (dane techniczne maszyny)

5. Termin ważności oferty

6. Termin realizacji zamówienia

7. Oświadczenie określające zbywcę maszyny, miejsce i datę ich zakupu przez Oferenta

8. Oświadczenie, że w okresie 7 lat poprzedzających datę złożenia oferty nie zostały one nabyte z wykorzystaniem środków krajowych lub wspólnotowych

W przypadku składania oferty drogą elektroniczną oryginały dokumentów należy dostarczyć nie później niż w terminie dostawy maszyny.

 1. Termin związania z ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę należy podać w PLN w rozbiciu na: cenę brutto, cenę netto oraz podatek VAT (kwota i stawka podatku). W przypadku zastosowania stawki procentowej podatku VAT innej niż 23%, Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium

1.

Cena netto w PLN

80%

2.

Przebieg maszyny w MTG

20%

 

Razem

100%

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + G

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – punkty z kryterium cena netto w PLN

P – punkty z kryterium przebieg maszyny w MTG

Kryterium 1 – Cena netto

Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę netto, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

C = C min / C ofer x 80 pkt,

gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie

C min – najniższa cena netto wynikająca ze złożonych ofert

C ofer – cena netto danej oferty

Kryterium 2 – Przebieg maszyny w MTG

Oferta, która będzie zawierała najmniejszy przebieg w MTG, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

P = P min / P ofer x 20 pkt,

gdzie:

P – ilość punktów przyznana danej ofercie

P max – najmniejszy przebieg w MTG, wynikający ze złożonych ofert

P ofer – przebieg w MTG danej oferty

Zaoferowany przebieg maszyny nie może być wyższy niż 4.000 MTG.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać:

a/ drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub

b/ osobiście: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, sekretariat I piętro

lub

c/ drogą pocztową: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja.

Termin składania ofert: do dnia 12 września 2014r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert w wyniku zmiany treści ogłoszenia.

 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 1. Rozstrzygnięcie/wybór oferty.

Rozstrzygniecie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową lub faxem w terminie do 5 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej Zamawiającego: www.ptb.net.pl

 1. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Emilia Maciejewska,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Emilia Maciejewska

Prokurent

  

Złotoryja, 5 września 2014 r.

 

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza do składania ofert na:

Zakup koparki kołowej

w związku z realizacją projektu: „Zakup nowoczesnych maszyn do budowy dróg” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.A2: Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

 

 1. Zamawiający.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław,

KRS: 0000209396

NIP: 899-250-77-68

Regon: 932989044

 

Adres do korespondencji: ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja

Tel. +48 76 8783 502

Fax +48 76 8782 326

Strona internetowa: www.ptb.net.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup używanej koparki kołowej posiadającej następujące minimalne parametry techniczne:

1. Całkowita masa maszyny: od 15 do 18 ton

2. Rok produkcji: nie starszy niż 2008

3. System centralnego smarowania

4. Szybkozłącze hydrauliczne lub mechaniczne

5. Dźwiękowy system cofania

6. 3 łyżki:

- hydrauliczna łyżka skarpowa

- 2 łyżki do kopania

7. Podwozie z lemieszem

8. Ogumienie co najmniej dobre w 80%

9. Prędkość jazdy: min. 35 km/h

10. Max. głębokość kopania : nie mniejsza niż 5000 mm

11. Max. zasięg kopania: nie mniejsza niż 9000 mm

12. Ramię koparki łamane w 3 miejscach

13. Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 90 kW, spełniający wymagania normy Euro IIIA lub równorzędnej

14. Max. przepływ układu hydraulicznego (max. wydajność):  nie mniejsza niż 240 litrów/min

15. Przebieg: nie wyższy niż 8.000 MTG

przy następujących minimalnych warunkach gwarancyjnych i serwisowych:

1.Gwarancja 12 miesięcy, licząc od daty sporządzenia protokołu odbioru

2. Naprawa i czas usunięcia uznanej usterki w czasie trwania okresu gwarancji, realizowana będzie w terminie możliwie jak najkrótszym, nie przekraczającym 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

Maszyna musi być w pełni sprawna technicznie.  Zamawiający wymaga, aby Oferent dostarczył przedmiot zamówienia na adres wskazany w punkcie III.

 1. Miejsce i termin realizacji zamówienia.

Miejsce dostawy: 59-500 Złotoryja, ul. Legnicka 39

Termin realizacji zamówienia: do 16.09.2014 r.

 1. Zawartość oferty.

Oferta powinna zawierać:

1. Dane oferenta

2. Datę sporządzenia

3. Cenę przedmiotu zamówienia

4. Opis przedmiotu zamówienia (dane techniczne maszyny)

5. Termin ważności oferty

6. Termin realizacji zamówienia

7. Oświadczenie określające zbywcę maszyny, miejsce i datę ich zakupu przez Oferenta

8. Oświadczenie, że w okresie 7 lat poprzedzających datę złożenia oferty nie zostały one nabyte z wykorzystaniem środków krajowych lub wspólnotowych

W przypadku składania oferty drogą elektroniczną oryginały dokumentów należy dostarczyć nie później niż w terminie dostawy maszyny.

 1. Termin związania z ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 1. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cenę należy podać w PLN w rozbiciu na: cenę brutto, cenę netto oraz podatek VAT (kwota i stawka podatku). W przypadku zastosowania stawki procentowej podatku VAT innej niż 23%, Oferent jest zobowiązany dołączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium

1.

Cena netto w PLN

80%

2.

Przebieg maszyny w MTG

20%

 

Razem

100%

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + G

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – punkty z kryterium cena netto w PLN

P – punkty z kryterium przebieg maszyny w MTG

Kryterium 1 – Cena netto

Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę netto, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

C = C min / C ofer x 80 pkt,

gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie

C min – najniższa cena netto wynikająca ze złożonych ofert

C ofer – cena netto danej oferty

Kryterium 2 – Przebieg maszyny w MTG

Oferta, która będzie zawierała najmniejszy przebieg w MTG, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

P = P min / P ofer x 20 pkt,

gdzie:

P – ilość punktów przyznana danej ofercie

P max – najmniejszy przebieg w MTG, wynikający ze złożonych ofert

P ofer – przebieg w MTG danej oferty

Zaoferowany przebieg maszyny nie może być wyższy niż 8.000 MTG.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać:

a/ drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

lub

b/ osobiście: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, sekretariat I piętro

lub

c/ drogą pocztową: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja.

Termin składania ofert: do dnia 12 września 2014r. do godz. 10.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert w wyniku zmiany treści ogłoszenia.

 1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
 1. Rozstrzygnięcie/wybór oferty.

Rozstrzygniecie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową lub faxem w terminie do 5 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej Zamawiającego: www.ptb.net.pl

 1. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Emilia Maciejewska,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Emilia Maciejewska

Prokurent


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 11 lipca 2014 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 9 834 770,04 PLN, kwota dofinansowana: 3 191 101,23 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 712 436,04 PLN.

 

oraz w nawiązaniu do zaproszenia z dnia 25 czerwca 2014r. do składania ofert na wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku folwarcznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel oraz wykonaniem sieci sanitarnych i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Krotoszyce, działka nr 682/10

 

informuje o rozstrzygnięciu procesu wyboru oferty:

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert PTB otrzymało jedną ofertę: od firmy Przedsiębiorstwo Budiholex Witold Hołoga, ul. Waryńskiego 43, 67-410 Sława. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

 

Emilia Maciejewska

Prokurent


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 27 czerwca 2014 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 9 834 770,04 PLN, kwota dofinansowana: 3 191 101,23 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 712 436,04 PLN.

oraz w nawiązaniu do zaproszenia z dnia 25 czerwca 2014r. do składania ofert na wykonanie  robót ogólnobudowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku folwarcznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel oraz wykonaniem sieci sanitarnych i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Krotoszyce, działka nr 682/10

uprzejmie informuje, iż dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 25 czerwca 2014r. (dalej również: SIWZ).

W wyniku omyłki w punktach V. 2.4 oraz VI. 1.5 i 1.6 SIWZ wskazano różne warunki udziału w postępowaniu.  

Prawidłowy zapis w punkcie VI. powinien brzmieć:

1.5 Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.6 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN.

Zapis w punkcie V. 2.4 nie ulega zmianie.

Zamieszczamy również aktualną wersję SIWZ.

 

Emilia Maciejewska

Prokurent


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 25 czerwca 2014 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 9 834 770,04 PLN, kwota dofinansowana: 3 191 101,23 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 712 436,04 PLN.

 

zaprasza do składania ofert

na wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku folwarcznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel oraz wykonaniem sieci sanitarnych i zagospodarowaniem terenu

w miejscowości Krotoszyce, działka nr 682/10.

 

I. Zamawiający.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław,

KRS: 0000209396

NIP: 899-250-77-68

Regon: 932989044

Adres do korespondencji: ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja

Tel. +48 76 8783 502

Fax +48 76 8782 326

Strona internetowa: www.ptb.net.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej również: ustawa PZP), na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej również: SIWZ).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Wykonanie robót ogólnobudowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku folwarcznego (dalej również: „Garaże”) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel oraz wykonaniem sieci sanitarnych i zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym”.

2. Zakres robót wynika z projektu budowlanego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i/lub wariantowych.

IV. Miejsce i termin wykonania zamówienia.

Miejsce realizacji zamówienia: w miejscowości Krotoszyce (59-223), działka nr 682/10.

Termin realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie do 28.11.2014 r.

V. Informacja na temat wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:  20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Szczegóły zostały określone w SIWZ.

VI. Zaliczki.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zostały określone w SIWZ.

VIII. Termin związania z ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

Zostały określone w SIWZ.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium

1.

Cena netto

90%

2.

Okres gwarancji

10%

 

Razem

100%

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + G

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – punkty z kryterium cena netto

G – punkty z kryterium okres gwarancji

Kryterium 1 – Cena netto

Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę netto, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

C = C min / C ofer x 90 pkt,

Gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie

C min – najniższa cena netto wynikająca ze złożonych ofert

C ofer – cena netto danej oferty

Kryterium 2 – Okres gwarancji

Oferta, która będzie zawierała najdłuższy okres gwarancji na prace objęte przedmiotem umowy, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

G = G ofer / G max x 10 pkt,

Gdzie:

G – ilość punktów przyznana danej ofercie

G max – najdłuższy okres gwarancji na prace objęte przedmiotem umowy, wynikający ze złożonych ofert

G ofer – okres gwarancji na prace objęte przedmiotem umowy danej oferty

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

XI. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać:

a/ osobiście: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, sekretariat I piętro

b/ pocztą: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja.

Termin składania ofert: do dnia 7 lipca 2014r. do godz. 11.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert w wyniku zmiany treści SIWZ.

XII. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: szczegóły określa SIWZ.

XIII. Rozstrzygnięcie/wybór oferty.

Rozstrzygniecie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową lub faxem w terminie do 5 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej Zamawiającego: www.ptb.net.pl

XIV. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień.

Zostały określone w SIWZ.

załączniki:

1. SIWZ
2. załącznik nr 1
3. załącznik nr 2
4. załącznik nr 3
5. załącznik nr 4
6. załącznik nr 5
7. załącznik nr 6
8. załącznik nr 7
9. załącznik nr 8
10. załącznik nr 9
11. załącznik nr 10
12. załącznik nr 11
13. załącznik nr 12


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 30 września 2013 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 9 834 770,04 PLN, kwota dofinansowana: 3 191 101,23 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 712 436,04 PLN.

 

oraz w nawiązaniu do zaproszenia z dnia 4 września 2013r. do składania ofert na wykonanie prac rozbiórkowych budynku gospodarczego, zlokalizowanego w miejscowości Krotoszyce, działka nr 682/10

 

informuje o rozstrzygnięciu procesu wyboru oferty:

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert PTB otrzymało jedną ofertę: od firmy Przedsiębiorstwo Budowlane rejjs,  59-500 Złotoryja, Wilków Pod Dębami 92. Oferta spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym. PTB dokonuje wyboru niniejszej oferty.

 

 

Emilia Maciejewska

Prokurent PTB Sp. z o. o.


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 4 września 2013 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 9 834 770,04 PLN, kwota dofinansowana: 3 191 101,23 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 712 436,04 PLN.

 

zaprasza do składania ofert

na wykonanie prac rozbiórkowych budynku gospodarczego,

zlokalizowanego w miejscowości Krotoszyce, działka nr 682/10.

 

I. Zamawiający.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław,

KRS: 0000209396

NIP: 899-250-77-68

Regon: 932989044

Adres do korespondencji: ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja

Tel. +48 76 8783 502

Fax +48 76 8782 326

Strona internetowa: www.ptb.net.pl

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00

 

II. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Wykonanie prac rozbiórkowych budynku gospodarczego w ramach projektu „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym”.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót.

3. Roboty budowlane prowadzone będą w obrębie czynnego zespołu pałacowo-parkowego. Wykonawca ma obowiązek takiej organizacji pracy, by nie zakłócało to normalnego funkcjonowania kompleksu, a gdy technologia prowadzenia robót, bezpieczeństwo ich prowadzenia lub bezpieczeństwo ludzi przebywających w otoczeniu budowy wykluczają normalne funkcjonowanie, Wykonawca co najmniej na dwa dni robocze przed faktem ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wyłączenia danego obiektu lub jego części z funkcjonowania z syntetycznym podaniem powodów wyłączenia z funkcjonowania i okresu tego wyłączenia.

 

III. Miejsce i termin wykonania zamówienia.

Miejsce realizacji zamówienia: w miejscowości Krotoszyce (59-223), działka nr 682/10.

Termin realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie do 29.11.2013 r.

 

IV. Sposób obliczania ceny.

1. Cenę należy podać w PLN w rozbiciu na: cenę brutto, cenę netto oraz podatek VAT (kwota i stawka podatku). W przypadku zastosowania przez Wykonawcę stawki procentowej podatku VAT innej niż 23%, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty informację zawierającą podstawę prawną zastosowania takiej stawki podatku VAT.

2. Cena podana w ofercie ma charakter ryczałtowy. Powinna być ona ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną oraz powinna stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym zakresie. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać pełen zakres robót budowlanych, prac i usług określonych w projekcie budowlanym i przedmiarze robót oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Poza robotami wynikającymi z projektu budowlanego oraz przedmiaru robót, zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także wszystkie obowiązki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, takie jak w szczególności:

- koszty ochrony i organizacji terenu budowy, ogrodzenia, oznakowania oraz utrzymania czystości i porządku na terenie budowy i terenie wokół terenu budowy,

- koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej,

- koszty sprzątania przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy,

- koszty wywozu i składowania urobku, gruzu (innych materiałów) na wysypisko wraz z utylizacją.


V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeśli:

1. posiada wiedzę i doświadczenie, tj.: posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia:

polegających na rozbiórce budynku, każda o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 PLN netto.

Wskazane roboty winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowo ukończone.

2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 100.000,00 PLN.


VI. Zawartość oferty.

Oferta powinna zawierać co najmniej:

1. Cenę przedmiotu zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia.

4. Termin ważności oferty.

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim i sporządzona z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 5.

 

Do oferty należy dołączyć:

1. Kosztorys ofertowy.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 100.000,00 PLN.

4. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wzór stanowi załącznik nr 6).

Wykonawca powinien umieścić ofertę z załącznikami w zamkniętej kopercie/opakowaniu i oznaczyć nazwą i adresem Wykonawcy.

 

VII. Zaliczki.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 

VIII. Termin związania z ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

IX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium

1.

Cena netto

85%

2.

Termin płatności faktury

15%

Razem

100%

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + T

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – punkty z kryterium cena netto

T – punkty z kryterium termin płatności faktur

 

Kryterium 1 – Cena netto

C = C min / C ofer x 85 pkt,

Gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie

C min – najniższa cena netto wynikająca ze złożonych ofert

C ofer – cena netto danej oferty

 

Kryterium 2 – Termin płatności faktur

T = T ofer / T max x 15 pkt,

Gdzie:

T – ilość punktów przyznana danej ofercie

T max – najdłuższy termin płatności wynikający ze złożonych ofert

T ofer – termin płatności danej oferty

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

X. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać:

a/ osobiście: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, sekretariat I piętro

b/ pocztą: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja.

 

Termin składania ofert: do dnia 24 września 2013r. do godz. 11.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).

 

XI. Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania przetargowego w szczególności, gdy nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

XII. Rozstrzygnięcie/wybór oferty.

Rozstrzygniecie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 7 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową lub faxem w terminie do 10 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej Zamawiającego: www.ptb.net.pl

 

XIII. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień.

 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Emilia Maciejewska,

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Projekt budowlany – załącznik nr 1

2. Przedmiar robót – załącznik nr 2

3. Zagospodarowanie terenu – załącznik nr 3

4. Pozwolenie na rozbiórkę – decyzja nr 248/12 – załącznik nr 4

5. Formularz oferty - załącznik nr 5

6.  Wykaz wykonanych robót - załącznik nr 6

 

Emilia Maciejewska

Prokurent


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 6 marzec 2013 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 9 834 770,04 PLN, kwota dofinansowana: 3 191 101,23 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 712 436,04 PLN.

 

oraz w nawiązaniu do zaproszenia z dnia 15 stycznia 2013r. do składania ofert na wykonanie prac rozbiórkowych, robót ogólnobudowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku folwarcznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Krotoszyce, działka nr 682/10

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PROCESU WYBORU OFERTY

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert PTB otrzymało jedną ofertę. W związku z odmową oferenta do uzupełnienia braków, PTB odrzuca tą ofertę. W wyniku przeprowadzonego postępowania nie wpłynęła żadna ważna oferta.

 

 

Ewa Spychała

Prokurent PTB Sp. z o. o.


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 26 luty 2013 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 9 834 770,04 PLN, kwota dofinansowana: 3 191 101,23 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 712 436,04 PLN.

oraz w nawiązaniu do zaproszenia z dnia 15 stycznia 2013r. do składania ofert na wykonanie prac rozbiórkowych, robót ogólnobudowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku folwarcznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Krotoszyce, działka nr 682/10

Uprzejmie informujemy, iż w związku z wezwaniem oferenta do uzupełnienia braków ulega zmianie termin rozstrzygnięcia procesu wyboru oferty do dnia 14 marca 2013r. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową lub faksem w terminie do 15 marca 2013r. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej Zamawiającego: www.ptb.net.pl

Ewa Spychała

Prokurent PTB Sp. z o. o.


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 1 lutego 2013 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 9 834 770,04 PLN, kwota dofinansowana: 3 191 101,23 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 712 436,04 PLN.

 

oraz w nawiązaniu do zaproszenia z dnia 15 stycznia 2013r. do składania ofert na wykonanie prac rozbiórkowych, robót ogólnobudowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku folwarcznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Krotoszyce, działka nr 682/10

 

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą w punkcie III.1. SIWZ, o której powiadamialiśmy w piśmie z dnia 21 stycznia 2013 r. , terminy składania ofert oraz udzielania wyjaśnień treści SIWZ ulegają ponownemu wydłużeniu.

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2013r. do godz. 11.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).

Zamieszczamy również aktualną wersję SIWZ.

Bogusława Chamska

Prezes


Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 21 stycznia 2013 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 9 834 770,04 PLN, kwota dofinansowana: 3 191 101,23 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 712 436,04 PLN.

oraz w nawiązaniu do zaproszenia z dnia 15 stycznia 2013r. do składania ofert na wykonanie prac rozbiórkowych, robót ogólnobudowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku folwarcznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel oraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Krotoszyce, działka nr 682/10

uprzejmie informuje, iż dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15 stycznia 2013r. (dalej również: SIWZ).

W wyniku omyłki w punkcie III.1. SIWZ wskazano, iż w wyniku realizacji zamówienia w „Garażach” powstanie recepcja z lobby oraz 26 pokoi dwuosobowych – na parterze i piętrze budynku.

Prawidłowy zapis powinien brzmieć:

W wyniku realizacji zamówienia w „Garażach” powstanie recepcja z lobby oraz 24 pokoje dwuosobowe – na parterze i piętrze budynku.

W związku z powyższym ulega wydłużeniu termin składania ofert, tj. do dnia 7 lutego 2013r. do godz. 11.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki) oraz ulega wydłużeniu termin udzielania wyjaśnień treści SIWZ.

Zamieszczamy również aktualną wersję SIWZ.

Bogusława Chamska

Prezes 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Złotoryja, 15 stycznia 2013 r.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w związku z realizacją projektu: „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 1: „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw”, Działanie 1.1: „Inwestycje dla przedsiębiorstw”, Schemat 1.1.D1: Dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, Podschemat 1.1.D1.a Projekty inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu (z wykluczeniem projektów z zakresu tworzenia centrów pobytowych EURO 2012). Całkowita wartość projektu: 9 834 770,04 PLN, kwota dofinansowana: 3 191 101,23 PLN, z tego z budżetu środków europejskich: 2 712 436,04 PLN.

 

zaprasza do składania ofert

na wykonanie prac rozbiórkowych, robót ogólnobudowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku folwarcznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel oraz zagospodarowaniem terenu

w miejscowości Krotoszyce, działka nr 682/10.

 

I. Zamawiający.

Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Gajowa 23/14, 50-519 Wrocław,

KRS: 0000209396

NIP: 899-250-77-68

Regon: 932989044

Adres do korespondencji: ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja

Tel. +48 76 8783 502

Fax +48 76 8782 326

Strona internetowa: www.ptb.net.pl

E-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej również: ustawa PZP), na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej również: SIWZ).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Wykonanie prac rozbiórkowych, robót ogólnobudowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku folwarcznego (dalej również: „Garaże”) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel oraz zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Przebudowa budynków folwarcznych w Zespole Parkowo-Pałacowym w Krotoszycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na hotel z centrum konferencyjnym”.

2. Zakres robót wynika z projektu budowlanego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i/lub wariantowych.

IV. Miejsce i termin wykonania zamówienia.

Miejsce realizacji zamówienia: w miejscowości Krotoszyce (59-223), działka nr 682/10.

Termin realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie do 31.10.2013 r.

V. Informacja na temat wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:  50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Szczegóły zostały określone w SIWZ.

VI. Zaliczki.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Zostały określone w SIWZ.

VIII. Termin związania z ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

Zostały określone w SIWZ.

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposobu oceny ofert.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryteria:

Lp.

Nazwa

Waga kryterium

1.

Cena netto

75%

2.

Termin płatności faktur

15%

3.

Okres gwarancji

10%

Razem

100%

Punkty wyliczane będą na podstawie wzoru: S = C + T + G

gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – punkty z kryterium cena netto

T – punkty z kryterium termin płatności faktur

G – punkty z kryterium okres gwarancji

 

Kryterium 1 – Cena netto

Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę netto, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

C = C min / C ofer x 75 pkt,

Gdzie:

C – ilość punktów przyznana danej ofercie

C min – najniższa cena netto wynikająca ze złożonych ofert

C ofer – cena netto danej oferty

 

Kryterium 2 – Termin płatności faktur

Oferta, która będzie zawierała najdłuższy termin płatności, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

T = T ofer / T max x 15 pkt,

Gdzie:

T – ilość punktów przyznana danej ofercie

T max – najdłuższy termin płatności wynikający ze złożonych ofert

T ofer – termin płatności danej oferty

Zaoferowany termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni.

 

Kryterium 3 – Okres gwarancji

Oferta, która będzie zawierała najdłuższy okres gwarancji na prace objęte przedmiotem umowy, uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:

G = G ofer / G max x 10 pkt,

Gdzie:

G – ilość punktów przyznana danej ofercie

G max – najdłuższy okres gwarancji na prace objęte przedmiotem umowy, wynikający ze złożonych ofert

G ofer – okres gwarancji na prace objęte przedmiotem umowy danej oferty

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria.

XI. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać:

a/ osobiście: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja, sekretariat I piętro

b/ pocztą: Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Złotoryi, ul. Legnicka 39, 59-500 Złotoryja.

 

Termin składania ofert: do dnia 23 stycznia 2013r. do godz. 11.00 (decyduje data i godzina wpływu do Spółki).

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert w wyniku zmiany treści SIWZ.

XII. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: szczegóły określa SIWZ.

XIII. Rozstrzygnięcie/wybór oferty.

Rozstrzygniecie procesu wyboru oferty odbędzie się w terminie do 3 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości wszystkim oferentom drogą mailową lub faxem w terminie do 5 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie internetowej Zamawiającego: www.ptb.net.pl

XIV. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień.

Zostały określone w SIWZ.

ZAŁĄCZNIKI: